Povinné údaje

Osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov v roku 2023

Zoznam darcov v roku 2023

Osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov v roku 2022

Zoznam darcov v roku 2022

Osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov v roku 2021

Zoznam darcov v roku 2021

Osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov v roku 2020

Účtovná závierka 2020

Vyhlásenie 2020

Osobitná evidencia príjmov z pôžičiek alebo úverov v roku 2019

Účtovná závierka 2019

Vyhlásenie 2019